Bayi Yönetim Sistemi

Bayi Yönetim Sistemi Bayi yönetim sistemlerini, şirketler açısından ulaşılması kolay olan ve ticaret hacmini oldukça yükselten sistemler olarak değerlendirilebilir. Büyük bir tedarik pazarı olarak da açıklanabilecek olan bayi yönetim sistemi, satış gücü çok yüksek olan büyük çaplı şirketlerin kurumsal müşterilerine…