Sahada e-Arşiv Fatura Kesmenin Kolaylıkları

2020 yılının başından beri, ilgili resmi kurumlar tarafından dijital dönüşüm süreci çok daha hızlandırılmış ve kapsam alanındaki mükellef sayısında da bir genişleme getirilmiştir. Düzenlenen faturalar, 2 nüsha olacak şekilde hazırlanmakta ve bu nüshalardan biri alıcıya gönderilirken bir diğeri ise elektronik…