Barkodlu Stok Takibi 

Barkodlu Stok Takibi

Günümüzde firmalar iş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla pek çok yöntem ve uygulama kullanırlar. Bunlardan bir tanesi de stok takiplerinin rahat bir şekilde yapılabildiği barkod uygulamasıdır. Barkodlu stok takibi, firmaların diğer otomasyonlarıyla ve yardımcı görevde olan yazılımlarıyla entegre bir şekilde çalışır. Bu sayede daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde depo yönetimi yapılabilir.

Barkodlu satış sistemi, günümüzde hemen her sektörde sıklıkla kullanılmaktadır. Yapılan işlemlerin daha hızlı bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılabilmesi ve takibinin kolay olması, bu sistemlerin tercih edilmesinde oldukça etkili faktörlerdir. Firmalar, barkodlu stok takibi sayesinde stoklarını ilgili sisteme tanımlayabilir ve stokların takibini gerçek zamanlı bir şekilde yapabilirler. Ürün sayımları, kalem-kâğıt kullanımı ve daha pek çok eski usul yöntem yerini hızlı, kolay ve anlık uygulama sağlayan barkodlu stok takibine bırakmıştır.

Barkodlu Stok Takibi Nasıl Yapılır?

Firmaların sahip olduğu ürünlerin yani stokların üzerinde barkodlar yer alır. Bu barkodlar firmanın kendi barkodları olabileceği gibi üreticinin barkodları da olabilir. Barkod yoksa bile barkod yazıcı sayesinde kısa sürede barkodlar hazırlanabilir. Ürünlerin üzerinde var olan bu barkodlar sisteme tanımlanır ve ürünle ilgili tüm detay özellikler sisteme girilir.

Stokların bulunduğu raflar, hangi deponun kullanıldığı, ürünün miktarı, rengi, boyutu, ağırlığı gibi özellikleri ve daha pek çok kıstas belirlenerek bu kıstasların sisteme girişi sağlanır. Stok kullanıldığında veya satışı gerçekleştiğinde yine barkod okutulur ve böylelikle ilgili ürünün stoktan düşürme işlemi yapılmış olur. Bu sayede tüm stok kontrolü hızlı, hatasız ve kolay bir biçimde sağlanabilir. Barkodlu stok takibi sayesinde saha satış elemanlarının yaptığı işlemlerde de, depolardaki stoklar anlık olarak güncellenebilmektedir.

İstenildiğinde Depoyu Takip Edebilme

Barkodlu stok takibi sayesinde istenilen her an deponun güncel durumu öğrenilebilir, bu durum doküman olarak ilgili mercilere kolaylıkla sunulabilir. Herhangi bir denetim esnasında tüm bilgilere hızlı bir şekilde ulaşım sağlanır. Satış esnasında müşterinin taleplerine hızlı bir şekilde cevap verilebilir ve stok kaynaklı sorun yaşanmaz. Barkod sistemi sayesinde aynı zamanda tedarik işlemleri de devamlı, sorunsuz ve hızlı bir şekilde sağlanabilir.