Otoroute ile Sahada da Başarınızı Arttırın

Otoroute ile Sahada da Başarınızı Arttırın

Otoroute mobil satış sistemi, firmaların saha satış işlemlerinin anlık olarak sisteme işlenmesini sağlayan bir otomasyon sistemidir. Sahada yapılan sıcak ve soğuk satış, irsaliye ya da fatura kesimi, depodan çıkan ürünün kontrolü, gün sonunda ürünün kontrollü bir şekilde depoya iadesi gibi tüm işlemlerin anında gerçekleşmesini sağlar. Android veya Windows el terminali üzerinden çalışan sistem firmanın sahada çalışan plasiyerleri ile anlık iletişim kurabilmesini sağlar. Saha bilgilerinin firmanın gerekli birimlerine tam zamanında ve doğru olarak aktarılabilmesini sağlar. Mobil satış sistemi, mobil saha satış programı, saha gücü otomasyonu, saha satış otomasyonu, araçta muhasebe, saha satış sistemi gibi çeşitli isimlerle bilinen bir otomasyon sistemidir.

Otoroute Mobil Satış Sistemi Avantajları

Otoroute mobil satış sistemi firmalar için iş takibi başta olmak üzere birçok avantaj sağlar. Sistem firmaya sağlıklı ve güvenilir bir satış olanağı sunar. Otoroute mobil satış sistemi ile firma prestij kazanarak maliyet ve zamandan tasarruf eder. Bu sistem ile sipariş ve ödemelerde kusursuz bir düzen kurulur. Sipariş alma, irsaliye, fatura kesme ve iade gibi resmi belge tesliminin gerekli olduğu durumlarda zaman kazandırır, hataları önler, kâğıt yükünü ortadan kaldırır ve karışıklığı önler. Sahada çıkabilecek fiziksel arızaları önleyerek işin daha düzenli bir şekilde işlemesini sağlar. Firma, sahada çalışan plasiyerleri ile sürekli iletişim hâlinde olarak denetimli bir çalışma sistemi oluşturabilir.

Otoroute Mobil Satış Sistemi Özellikleri

Otoroute mobil satış sistemi, 3 farklı çalışma sistemi ile çalışır. Android veya Windows el terminali üzerinden çalışan sistem, firmanın saha çalışanlarının yanında taşıdığı el cihazlarına veya cep telefonlarına yüklenerek kullanılır. Sıcak satış, soğuk satış ve karma satış sistemleri ile çalışır. Sıcak satış sistemi müşteri odaklı bir sistem olup ürünün anında teslim edilip daha önceden belirlenen koşullar ile tahsilatın yapılması şeklinde çalışır. Soğuk satışta hemen ürün teslimi yapılmayıp müşterinin ihtiyaçları analiz edilerek bilgi toplanıp ihtiyaca göre sunum yapılması prensibi ile çalışılır. Karma satış sisteminde ise sıcak ve soğuk satış prensipleri aynı anda kullanılır. Anında bilgi akışı gereken ve saha satışı yapan sektörler için kullanılır.