Otoroute Mobil Satış Sistemi Kullanmanın Avantajları

Otoroute Mobil Satış Sistemi Kullanmanın Avantajları

Otoroute mobil satış sistemi, firmaların sahada gerçekleştirdiği tüm işlemleri Android ve Windows el terminalleri ile sisteme anlık olarak işlemesini sağlayan bir otomasyon sistemidir. Soğuk veya sıcak siparişlerin toplanması, fatura veya irsaliye kesilmesi, depodan çıkan ürünün araçlara yüklenmesi, gün sonunda depoya iade edilmesi gibi tüm işlemler mobil satış sistemi ile anında kayıt altına alınmış olur. Bu otomasyon sistemi ile firma sahada çalışan plesiyerlerini anlık olarak takip edebilir. Bu iletişim sayesinde satış ve sipariş bilgileri tam zamanında ve doğru olarak gerekli birimlere iletilmiş olur. Saha satış sistemi, saha satış otomasyonu, araçta muhasebe, mobil satış sistemi, satış gücü otomasyonu, mobil saha satış programı gibi birçok farklı isim ile bilinen bir mobil satış sistemidir.

Otoroute Mobil Satış Sisteminin Özellikleri

Otoroute mobil satış sistemi mobil teknolojisinin gelişmesi ile firmalar tarafından çok sık kullanılan bir otomasyon sistemidir. Şu an dünyada 6 ülkede ve 2500’den fazla cihazda Otoroute mobil satış sistemi kullanılmaktadır. Dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiş olan sistem 3 farklı çalışma sistemi ile faaliyet gösterir. Bunlar sıcak satış, soğuk satış ve karma satış sistemleridir. Soğuk satış, müşterinin ihtiyaçlarına uygun analizler yapmaya odaklı bir sistem ile çalışılır. Bu sistemde ürün anında teslim edilmeyip müşteri bilgileri toplanarak ihtiyaca yönelik sunum yapılır. Sıcak satış sistemi ise müşteri odaklı olup amaç müşteriye değer katabilmektir. Ürün anında müşteriye teslim edilip önceden belirlenmiş tahsilat kurallarına göre satış yapılır. Karma sistem, sıcak ve soğuk satış sisteminin her ikisini aynı anda kullanan, anlık bilgi akışı ve saha satışını aynı anda yapması gereken sektörlerde kullanılır.

Otoroute Mobil Satış Sisteminin Faydaları

Otoroute mobil satış sistemi firmaların iş takibini denetimli hâle getiren bir sistemdir. Firmaya prestij, zaman ve maliyet açısından büyük getirileri vardır. Sipariş alma, fatura ve irsaliye kesme, iade işlemlerinde anında resmi belge sunabilme imkânlarını sunar. Firmalar için hata oranını düşürür, kâğıt yükünden kurtarır ve karışıklığa son verir. Sağlıklı ve güvenilir bir satış olanağı sağlar.