Saha Satış Programı ile Raporlama Yapmak

Satış raporlarının oluşturulması ve incelenmesi, bir işletmenin hangi büyüklükte olursa olsun, işletmenin geleceği konusunda son derece büyük bir öneme sahiptir.

Satış raporları, yalnızca yapılan satışların değil aynı zamanda gelecek dönemdeki tüm stratejilerin oluşturulması aşamalarını da derinden etkiler. Özellikle saha satışta raporlama yapabilmek, firmanın hem merkez hem de sahadaki hâkimiyetine yön verir. Bu nedenle de tüm firmaların hangi satış türüne sahip olursa olsun satış raporu düzenlemesi önerilmektedir. Sahada ya da merkezde raporlama yapmak için tüm verilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde toplanması gerekir. Elde edilen bu verilerin ise doğru teknikler ışığında rapor edilmesi, etkin bir raporlama sürecinin olmazsa olmazıdır.

Saha satış süreci, bir plasiyerin yalnızca sahadaki müşteri ile iletişime geçip ürününü satıp tahsilat alması gibi düşünülmesi doğru değildir. Her bir işlemin planlanması ve analiz edilmesi, her zaman bir sonraki satış gücünü arttırmaktadır. Bu noktada ise sahadaki her bir işlem hakkında detaylı raporlar yapılabilmesi, yetkililerin analiz yapmasını da oldukça kolaylaştırmaktadır. Çünkü sadece satış raporları değil aynı zamanda stok işlem raporları, müşteri ziyareti raporları ve bu gibi farklı birçok işlem için birbirinden farklı bilgileri içeren raporları oluşturmak mümkündür.

Saha Satış Programı ile Raporlama

Satış raporları ile birlikte işletmelerin belirli dönemler için belirledikleri başarı hedeflerine ne derece yaklaştıkları, bu hedeflerine ulaşamadıklarında ise hangi faktörlerden kaynaklandığının belirlenmesi çok daha kolaydır. Ayrıca saha satış programları içerisinde yer alan sipariş raporu ile alınan tüm siparişleri ve bu siparişler ile ilgili tüm işlemleri daha ayrıntılı bir şekilde görüntülemek mümkündür. Üstelik tüm bu işlemler tarih, plasiyer ve ürün grubunda kategorilere ayırarak filtreli bir şekilde görüntülenebilir.

Plasiyerin performansının incelenmesi ve analiz edilmesi için de yine bu programlarda bulunan plasiyer raporları oldukça etkilidir. Raporlama yapmak, hemen her sektörde gerekli olan fakat düzenli olarak yapılmaması halinde büyük bir veri yığınıyla uğraşmak demektir. Saha satış programları, işletmelerin düzenli olarak raporlama yapmasına olanak tanırken aynı zamanda büyük veriler ile zaman kaybetmesinin de önüne geçmektedir.

saha satış programı ile raporlama